Menu Zamknij

Wzór sumaryczny i inne nazwy kwasu podchlorawego

Wzór sumaryczny kwasu podchlorawego możemy zapisać w następujący sposób: HOCl, HClO – obydwie wersje są poprawne.

Inne nazwy kwasu podchlorawego:

  • obojętna woda elektrolizowana – Neutral Electrolyzed Water (NEW)
  • elektrolizowana woda utleniająca – Electrolyzed Oxidizing Water (EOW)
  • woda aktywowana elektrochemicznie – Electro-chemically Activated Water (ECA)
  • woda superutleniona – Super-oxidized water (SOW)